ZAOBCHÁDZANIE S NEGATÍVNYMI EMÓCIAMI

Emócie sú súčasťou nášho každodenného života, pozitívne aj negatívne. Vo všeobecnosti ľudia negatívne emócie afektívne vnímajú ako hrozbu, keďže negatívne emócie nám skôr škodia a snažíme sa im čo najviac vyhýbať. Negatívne emócie však majú veľkú hodnotu pre náš rozvoj, a to ako na osobnej úrovni, tak aj pokiaľ ide o vzťahy s ostatnými.

Emócie sú mentálne reakcie na rôzne podnety, ktoré zahŕňajú tri základné zložky: subjektívny zážitok, fyziologickú reakciu a reakciu správania. Kognitívne procesy zohrávajú ústrednú úlohu pri vytváraní emócií, pretože súvisia s rôznymi úrovňami vedomia. Medzi negatívne emócie patria: hnev, strach, smútok, žiarlivosť, znechutenie, hanba, bolesť, sklamanie, vina, nenávisť, nutkanie, pohŕdanie, opustenosť, ľútosť, ľútosť a frustrácia.

Každá emócia, ktorú prežívate, má špecifický účel. Poskytujú vám informácie o situácii, v ktorej sa nachádzate. Toto sa často nazýva náš „inštinkt“. Je dôležité poznamenať, že emócie nie sú vždy presnými alebo spravodlivými hodnotiteľmi každej situácie, ale niekedy poskytujú varovný signál a stojí za to nájsť si čas a vypočuť si ich. Okrem toho emócie oznamujú naše pocity ľuďom okolo nás, či už verbálne alebo neverbálne (napríklad výraz tváre). Emócie sú automatické a nie je možné ich priamo zmeniť. Prichádzajú náhle a ich intenzita sa môže časom zvyšovať, ale aj znižovať.

Pohoda prechádza prijatím našich negatívnych emócií. Sú súčasťou života a pomáhajú nám identifikovať, čo sa v nás deje. Nevieme sa rozhodnúť, ktoré emócie k nám prídu, ale môžeme sa ich snažiť pochopiť, prejaviť a skrotiť, pretože zablokované, potlačené alebo zadržané emócie môžu spôsobiť vážne psychické a fyzické zdravotné problémy.

Ignorovanie negatívnej emócie nie je riešením. Práve naopak, musíme sa ho naučiť identifikovať, pochopiť a využiť vo svoj prospech. Na rozdiel od toho, čo si človek môže myslieť, nie je vždy ľahké pochopiť, čo cíti.

Verbalizácia emócií vám môže pomôcť lepšie ich pochopiť a prijať. Skúste ich prejaviť, postupne sa stanú známejšími, a preto sa s nimi bude ľahšie zaobchádzať.

V kontexte zvládania negatívnych emócií je kľúčové vedieť s nimi nezaobchádzať. Medzi dobre známe neúčinné techniky kontroly emócií patria:

Potláčanie – absencia verbálneho alebo tvárového výrazu emócií.

• Vyhýbanie sa skúsenostiam – to často zahŕňa účasť na nebezpečných aktivitách, ako je užívanie drog alebo alkoholu, príliš veľa alebo príliš málo jedenia, ale môže to zahŕňať aj „terapiu v maloobchode“ alebo iné techniky vyhýbania sa.

Ruminácia je prax opakovaného myslenia na nepriaznivé veci.

V prípade, že ste praktizovali niektorú z vyššie uvedených techník na zvládanie negatívnych emócií, uvedomte si, že nepomáhajú vyrovnať sa s negatívnymi emóciami a existujú aj iné – efektívnejšie a zdravšie spôsoby, ako sa vyrovnať.

AKO ZVLÁDAŤ NEGATÍVNE EMÓCIE

Zo všetkých rôznych typov emócií, ktoré máme, sú negatívne emócie najzložitejšie na zvládnutie, práve preto, že sú to bolestivé emócie. Prvým inštinktom môže byť vyhýbať sa im alebo ich vypnúť, aby sme ich necítili, pretože nám jednoducho spôsobujú veľa nepríjemností, ale je potrebné vedieť, ako tieto emocionálne stavy čo najlepšie zvládať, aby sme podporili lepšiu a bohatšiu emocionálnu inteligenciu.

1. Pokúste sa identifikovať svoje emócie

• Pozorujte situáciu pri vzniku negatívnej emócie: Čo sa stalo? Akí ľudia boli zapojení? Aká udalosť vyvolala túto emóciu?

• Pochopte, ako sa vyjadruje naša emócia: Čo ste cítili? Zrýchlil sa vám tep? Potili sa vám ruky?

• Určte myšlienky pôvodu našich negatívnych emócií: Aké myšlienky vám v tej chvíli prebehli hlavou?

• Nájdite nové odpovede: Ako ste reagovali? A aký iný typ reakcií ste mohli mať namiesto toho?

• Analyzujte potreby skryté za našimi negatívnymi emóciami.

2. Prijmite a vyjadrite emócie

• Namiesto toho, aby ste sa vyhýbali negatívnym emóciám, snažte sa ich prijať, keď sa objavia. Uvedomte si, že emócia existuje z nejakého dôvodu a že nie je zlé ju cítiť. Môžete to vyjadriť spôsobom, ktorý pomáha (rozprávanie, kreslenie, tanec atď.). Prestanete sa pokúšať potláčať alebo popierať svoje pocity, keď ich prijmete. Namiesto toho uznávate ich existenciu a zároveň chápete, že sú dočasné a nemôžu vám ublížiť.

• Jednou zo stratégií na pochopenie svojich emócií je viesť si emocionálny denník. Aby ste ho mohli použiť, musíte pred ním sedieť iba 10 alebo 20 minút pred spaním. Môžete si zopakovať deň a napísať, ako ste sa cítili, prečo ste sa tak cítili a čo ste mohli urobiť, aby ste to zlepšili. Možno, že keď sa nabudúce ocitnete v tejto situácii, už sa naučíte nesprávať sa týmto spôsobom.

• Ak máte chuť plakať, nepotláčajte to. Ak je to potrebné, nájdite si na to správny čas a miesto.

3. Hľadajte podporu

Porozprávajte sa s niekým, kto vám pomôže porozumieť a spracovať emóciu – buď s priateľom, členom rodiny alebo akoukoľvek osobou, ktorej dôverujete. Je potrebné verbalizovať svoje emócie, aby ste sa s nimi zoznámili. To vám pomôže cítiť sa sprevádzaní v tomto procese, čo vám značne uľahčí.

4. Vyskúšajte relaxačné cvičenia

Môžete hľadať cvičenie, ktoré vám pomôže upokojiť sa. Skúste sa napríklad dlho a pomaly nadýchnuť a nasať vzduch do brucha. Môžete tiež vyskúšať jogu alebo meditáciu, alebo ísť na dlhú prechádzku, ísť na ryby, cvičiť keramiku alebo počúvať hudbu, ktorá vás upokojí, alebo sa venovať akejkoľvek inej činnosti, ktorá vám prinesie pokoj.

5. Robte fyzické cvičenia

Fyzické cvičenie je dobrý spôsob, ako zmierniť stres a uvoľniť napätie. Fyzické cvičenie nám navyše pomáha uvoľňovať neurochemikálie súvisiace s pozitívnou náladou, ako sú endorfíny alebo serotonín. Fyzické cvičenie má preto pozitívny vplyv aj na naše sebavedomie.

6. Cvičte aktívne počúvanie

Niektorým ľuďom bude chvíľu trvať, kým si pripustia, že možno boli jednoducho nahnevaní/smutní atď., pretože pozorne nepočúvali. Mnoho ľudí má vo zvyku venovať druhým málo pozornosti a kým rozprávajú, už rozmýšľajú nad tým, čo chcú povedať. Aktívne počúvanie je dôležité pre vzťah k iným ľuďom, pretože nám umožňuje venovať pozornosť nielen tomu, čo hovoria iní partneri svojimi slovami, ale aj tomu, čo vyjadrujú rečou tela.

Život zahŕňa širokú škálu emócií, nielen tých pohodlných. Ak máte pocit, že zvládanie emócií je pre vás veľmi ťažké, vždy sa môžete porozprávať so psychológom, ktorý vám umožní pochopiť dôvody vašich emócií a reakcií a poskytne vám špecifické techniky, ako sa s nimi vysporiadať. Majte na pamäti, že každý človek má jedinečné nároky a schopnosti. Nájdenie stratégie zvládania, ktorá vyhovuje vám a vašim okolnostiam, si často vyžaduje vyskúšať niekoľko rôznych. Keď objavíte spôsoby, ktoré vám vyhovujú, už sa nebudete cítiť zaplavení nepríjemnými emóciami. Je to normálne a dokonca sa očakáva, že budete zažívať negatívne emócie. Nájdenie efektívnejších stratégií na kontrolu týchto pocitov je oveľa zdravším cieľom, než ich potláčať. Rozvíjanie týchto mechanizmov zvládania môže z dlhodobého hľadiska zvýšiť emocionálnu pohodu a emocionálnu odolnosť.

Súvisiace články

Odpovede

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *