O projekte

Projekt s názvom:
“Vzdelávanie a život dospelých vo veku nad 50+ po pandémii COVID-19realizácia inovatívnych podporných nástrojov”
je reakciou inštitúcií pôsobiacich v sektore “vzdelávania dospelých” na potreby ľudí, ktorí zápasia s negatívnymi dopadmi pandémie. Táto pandémia zmenila spôsob života všetkých ľudí na zemi. Veľká časť Európanov musela obmedziť svoje sociálne kontakty, prispôsobiť sa novým spôsobom práce, no predovšetkým bojovala so stresom z vlastnej choroby, chorôb blízkych ľudí a často aj so stratov príbuzných a priateľov.

V čase písania tohto projektu sa Európa spamätávala z tretej vlny pandémie, uskutočnilo sa očkovanie – čo u mnohých dospelých vyvolávalo úzkosť. Náš život bol však z veľkej časti online (dištančne). Organizácie zúčastňujúce sa na tomto projekte analyzovali všetky vyššie definované faktory, pričom venovali pozornosť aspektom týkajúcim sa najmä duševnej a fyzickej pohody. Náš výskum ukázal, že ľudia vo veku 50+ najviac potrebujú podporu pri návrate k duševnej rovnováhe a fyzickému zdraviu.

Ako inštitúcie zaoberajúce sa okrem iného aj neformálnym vzdelávaním dospelých sme vyvinuli riešenie, ktorým chceme osloviť všetkých dospelých, najmä ľudí vo veku nad 50+, ktorí hľadajú podporu pri znovuzískaní fyzickej a duševnej pohody pomocou vzdelávacích aktivít. Využijeme na to médium, ktoré sa nenávratne stalo trvalým prvkom nášho života – internet.

V rámci tohto projektu vytvoríme online platformu v jazykoch: angličtina, poľština, portugalčina, španielčina, lotyština a slovenčina v rámci otvorených vzdelávacích zdrojov s otvorenou licenciou umožňujúcou širokej verejnosti používať, opätovne používať, prispôsobovať a zdieľať tieto zdroje s možnosťou vývoja ďalších jazykových mutácií.

Platforma bude obsahovať:

  • minimálne 10 e-learningových kurzov (4 kurzy využívajúce rôzne formy starostlivosti o fyzickú kondíciu:
    Zumba, Yoga, Zdravá chrbtica a kĺby; Silový a vytrvalostný tréning; Zdravé varenie a pečenie; Spôsoby znovuzískania rovnováhy; Život v súlade s prírodou; Tvorivé dielne; Internetová komunikácia
  •  Vytvoríme aj poradenský kanál zameraný na:
  • zvládanie stresu, zvládanie negatívnych emócií, bezpečné vyhľadávanie sociálnych kontaktov na internete, bezpečné používanie internetu, efektívna komunikácia (aj on-line) a iné;
  • Funkcia on-line – účasť na bezplatných vzdelávacích hodinách pre dospelých v našich organizáciách – v modeli zmiešaného vzdelávania,
  • Knižnica internetovej databázy –  poskytujúca bezplatný on-line prístup k: kultúrnym podujatiam (napr. divadelné predstavenia), kultúrne diela (napr. galérie, online múzeá), stretnutia záujmových skupín, podporné skupiny a pod.

Sme presvedčení, že tento projekt a jeho výsledky budú reagovať na potreby mnohých dospelých, najmä ľudí vo veku 50+, ktorí majú problémy s negatívnymi dopadmi pandémie COVID-19 na ich životy. Navyše v tomto nástroji vidíme ďalší potenciál – oslovenie obrovského množstva ľudí s prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ktorí doteraz kvôli rôznym obmedzeniam – napr. geografické alebo finančné – sa nemohli zúčastniť. Projekt má preto potenciál prispieť k začleneniu mnohých ľudí do neformálneho vzdelávania dospelých, ktorí z neho doteraz nemohli ťažiť.