Bezpečné online sociálne kontakty

Prelom 20. a 21. storočia spôsobil revolúciu vo svete. Šírenie internetového vynálezu, ktoré ho prinieslo takmer do všetkých domácností vo vysoko rozvinutej časti sveta, prinieslo a stále prináša široko chápané zmeny v medziľudských kontaktoch. Mladé generácie, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom socializácie vo svete integrovanom s digitálnou realitou, akceptujú reálny aj virtuálny svet ako normu. Pre generácie narodené v prvej polovici 20. storočia alebo neskôr môže byť virtuálny svet často neprirodzeným prostredím. Nič to však nemení na fakte, že digitálny svet sa stal takmer neoddeliteľnou súčasťou našich životov.

Cieľom tohto článku je ukázať ľuďom, ktorí dosiahli vekovú hranicu 50 rokov, ako sa orientovať v medziľudských vzťahoch, ktoré fungujú na internete. Zatiaľ čo mnohí z nás ľahko nadväzujú a udržiavajú sociálne kontakty v reálnom svete denne, virtuálny svet sa riadi vlastnými pravidlami, a preto stojí za to naučiť sa pár pravidiel, ktoré nám uľahčia socializovať online.

Stretnutie s priateľmi, rodinou, ľuďmi, ktorí súvisia s našou prácou, alebo ísť na stretnutie do kancelárie, k lekárovi a pod., podľa toho sa pripravíme. Vyberáme správny outfit, mejkap na stretnutie a okolnosti, berieme si so sebou vhodné veci. V závislosti od typu stretnutia používame iný výber slovnej zásoby, iný prejav tela a pod. Súčasná, dospelá i staršia generácia sa v takýchto situáciách dokonale ocitne, pričom svoj vzhľad a správanie šikovne prispôsobí typu stretnutia. Sú oboznámení so spoločenskými normami vyvinutými v priebehu rokov v reálnom verejnom priestore. Ako sa im darí v internetovom priestore, ktorého normy správania sa ešte len formujú?

Vážení dospelí používatelia internetu! Aby ste lepšie porozumeli pravidlám internetu, odporúčame vám oboznámiť sa s niekoľkými nižšie popísanými pravidlami. Dúfame, že vám umožnia lepšie pochopiť digitálny svet a uľahčia nadväzovanie nových sociálnych kontaktov. V priestore internetu nájdete veľa známych, možno aj priateľov, s ktorými nájdete spoločné témy na rozhovor, spoločné vášne a záujmy – a vzdialenosť od vášho bydliska tu nebude prekážkou! Najprv si však osvojte pár pravidiel, ktoré vás môžu ochrániť pred zbytočným stresom.

Pravidlo číslo 1. Starajte sa o svoj virtuálny imidž.

V reálnom živote je každý z nás vnímaný cez prizmu mnohých prvkov, ktoré tvoria náš celkový obraz. Hovoríme o našom vzhľade, oblečení, spôsobe, reči tela, tóne hlasu a mnohých ďalších. Zdalo by sa, že princíp vnímania cez hranoly na internete neplatí. Nič nemôže byť chybnejšie. Menia sa len kritériá. Pozývame vás, aby ste sa zoznámili s niektorými z nich nižšie.

  1. „jazykové“ kritérium

Mali by sme sa starať o jazyk našich vlastných príspevkov. To, ako a čo píšeme, ovplyvňuje to, ako sme vnímaní. Keď hovoríme vo verejnom priestore, nedostatok vulgarizmov a názorov založených na vecných základoch bude slúžiť nášmu pozitívnemu obrazu. Mali by sme cítiť zodpovednosť aj za napomínanie ľudí, ktorí nedodržiavajú pravidlá slovnej kultúry na našich stránkach, skupinách či profiloch – vtedy máme právo ich napomínať – rovnako ako hostí u nás doma.

  1. kritérium „konzistencie obrazu“

Dbajme na to, aby bol náš obraz na webe konzistentný. Ak už roky pracujeme na svojom dobrom imidži a spoločenskom rešpekte, nenechajme sa strhnúť emóciami či veľmi častým fenoménom nenávisti na internete. Niektoré príspevky, videá, články či komentáre sú publikované najmä preto, aby vzbudili u adresáta rozhorčenie a následne si vynútili jeho reakciu. Čím viac takýchto reakcií (veľmi často agresívnych, nekultúrnych a pod.) je, tým väčší je zisk a obľúbenosť autora kontroverznej publikácie. Čo však za sebou zanechávame, je stopa agresivity a nekultúrnosti v reči. A slovo napísané na internete v ňom zostane živé oveľa dlhšie ako slovo vyslovené v reálnom svete. Náš obraz ľudí rešpektovaných v spoločnosti tak často vykazuje trhliny, pretože naše reakcie môžu vidieť nielen dôveryhodní priatelia, ale aj neznámi ľudia, bývalí kolegovia, študenti, klienti, prosebníci, prijímatelia služieb atď.

  1. kritérium „kvality“.

Pri zverejňovaní videí, fotografií, príspevkov či komentárov online by sme mali zabezpečiť ich kvalitu. V prípade fotografií a videí sa snažte, aby boli ostré a dobre zarámované. V prípade písaného textu nezabúdajme na pravidlá pravopisu a interpunkcie a predovšetkým na logiku písaného prejavu.

 Pravidlo číslo 2. Nájdite si svoje miesto v digitálnom priestore.

Pri používaní internetových zdrojov stojí za to venovať pozornosť mnohosti a rôznorodosti tematických profilov a skupín. Každý z nás má svoje záujmy. Pre niekoho to bude háčkovanie, maľovanie obrázkov, pre iného klasická hudba, fantasy knihy či talianska kuchyňa. Môžu to byť aj miesta súvisiace s politikou, kultúrou, históriou, cestovným ruchom a mnohými ďalšími. Sociálne médiá, blogy, fanpage – teda rôzne formy digitálnej existencie majú obrovské zdroje miest, kde si prakticky každý z nás nájde miesto pre seba, kde nájde informácie súvisiace s našimi vášňami. Facebook, ktorý si v posledných rokoch získal rekordnú obľubu, je miestom, kde je množstvo skupín a tematických podstránok. Zadaním príslušnej frázy do vyhľadávača Facebooku, napr. „macrame“, narazíme na množstvo návrhov na skupiny, do ktorých sa môžeme pridať. Je to pre nás príležitosť stretnúť sa s ďalšími ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy ako my. Na takýchto skupinách si môžete vymieňať informácie, rady, nápady a pod. Vďaka spoločným záujmom bude pre nás ľahké nadväzovať nové kontakty, ktoré sa časom môžu zmeniť na kamarátstvo alebo priateľstvo.

Pravidlo číslo 3. Buďte ostražití a opatrní.

Hoci internet vytvoril pre svojich používateľov množstvo príležitostí na rozvoj a zábavu, stal sa aj živnou pôdou pre zločincov. Preto sa pri nadväzovaní sociálnych kontaktov oplatí zachovať základy bezpečnosti, aby sme šikovne oddelili skutočné vzťahy založené na čestnosti a rešpekte od tých, ktorých účelom je podvod. V prvom rade nikdy bez potreby nezverejňujte súkromné ​​citlivé údaje ako číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo, číslo kreditnej karty, číslo účtu, presná adresa. A čo viac, chráňme aj svoje profily alebo stránky, blogy, skupiny, ktoré nám patria, pred neoprávneným prístupom – opatrne udeľujme povolenia na ich publikovanie. Nerobme to príliš unáhlene. Ak chcete niekoho označiť alebo publikovať materiály, pamätajte na právo chrániť obraz svojich priateľov – najskôr sa ich na to opýtajte.

Aby som to zhrnul, internet je neoddeliteľnou súčasťou života ľudí v 21. storočí. Niektorí ju používame priebežne a s nadšením, iní k nej stále pristupujú s miernou dávkou nedôvery. Bez ohľadu na naše preferencie mu nemožno uprieť jeho užitočnosť. Rozumné a šikovné využívanie jej zdrojov sa môže ukázať ako riešenie mnohých problémov. Preto vyzývame všetkých, najmä tých, ktorí si kvôli rôznym obmedzeniam nemôžu užívať medziľudské kontakty v reálnom svete, aby využili možnosti, ktoré ponúkajú online priateľstvá. Pri zachovaní bezpečnostných pravidiel, opatrnosti (ktorou sa riadime aj v skutočnom svete – aj ten nie je bez zločinov a podvodov), ako aj savoir vivre a osobnej kultúre si môžeme užívať život medzi inými ľuďmi. Pamätajme, že aj keď nemôžeme opustiť vlastný domov, nemusíme byť osamelí!

Súvisiace články