O projekcie

Projekt “Edukacja i życie dorosłych w wieku 50+ po pandemii COVID-19
Nowatorskie narzędzia wspomagające” jest odpowiedzią instytucji działających w sektorze “Edukacja dorosłych” na potrzeby osób, które zmagają się z negatywnymi skutkami pandemii. Zmieniła ona sposób życia wszystkich ludzi na ziemi. Duża część Europejczyków musiała ograniczyć kontakty społeczne, dostosować się do nowych sposobów wykonywania pracy zawodowej, ale przede wszystkim – zmagała się ze stresem z powodu własnej choroby, choroby bliskich osób, a nierzadko również tragedii utraty krewnych i przyjaciół.

W okresie, w którym powstawał niniejszy projekt, Europa wychodziła z trzeciej fali pandemii, prowadzone były szczepienia – w związku z którymi duża część osób dorosłych również przeżywała niepokój, następowało stopniowe zmniejszanie profilaktycznych restrykcji. Nasze życie nadal jednak w dużej mierze toczyło się w sferze on-line. Organizacje uczestniczące w niniejszym projekcie przeanalizowały wszystkie opisane czynniki, zwracając uwagę na aspekty związane z dobrostanem psychicznym i fizycznym ludzi. 

Nasze badania wykazały, że osoby w wieku 50+ w największym stopniu potrzebują wsparcia w powrocie do równowagi psychicznej i zdrowia fizycznego. Jako instytucje zajmujące się m.in. niezawodową edukacją pozaformalną dorosłych wypracowaliśmy wspólnie rozwiązanie, które chcemy skierować do wszystkich dorosłych, a szczególnie do osób w wieku 50+, które poszukują wsparcia w odzyskaniu dobrostanu fizycznego i psychicznego, wykorzystując do tego działania edukacyjne. Wykorzystamy do tego nośnik, który stał się bezpowrotnie stałym elementem naszego życia – Internet. 

W ramach niniejszego projektu stworzymy platformę on-line w językach: angielskim, polskim, portugalskim, hiszpańskim, łotewskim i słowackim, w ramach otwartych zasobów edukacyjnych, z licencją otwartą umożliwiającą ogółowi odbiorców stosowanie, ponowne wykorzystanie i dostosowywanie tych zasobów oraz dzielenie się nimi, z możliwością opracowania kolejnych wersji językowych.

Platforma będzie zawierała:

  • minimum 10 kursów e-learningowych(4 kursy wykorzystujące różne formy dbania o kondycję fizyczną: zumba, joga, program “Zdrowy kręgosłup i stawy”, trening siłowy i wytrzymałościowy; zdrowe gotowanie i pieczenie bazą naszego zdrowia; kurs mindfulness – sposobów odzyskiwania równowagi; kurs życia w harmonii z naturą;
  • 2 kursy DIY sięgające po różnorodne techniki pracy; kurs komunikacji w Internecie służącej zdrowiu i równowadze psychicznej “Wyraź siebie w sieci”),
  • kanał z poradami dotyczącymi m.in.: radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z innymi negatywnymi emocjami, bezpiecznego poszukiwania kontaktów społecznych w sieci, bezpiecznego korzystania z Internetu, efektywnej komunikacji (również on-line) i inne;
  • funkcję udziału on-line w czasie rzeczywistym w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych (niezawodowych) dla dorosłych w naszych organizacjach – w modelu blended learning/e-learning
  • bibliotekę adresów internetowych dających bezpłatny dostęp on-line do: np. e/audio-booków, wydarzeń kulturalnych (np. spektakle teatralne), dzieł kultury (np. galerie, muzea on-line), spotkań grup zainteresowań, grup wsparcia itd.

Jesteśmy przekonani, że narzędzie to przyniesie odpowiedź na potrzeby wielu dorosłych, w tym szczególnie osób w wieku 50+, które zmagają się z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 w swoim życiu. Co więcej, w narzędziu tym widzimy jeszcze jeden potencjał – dotarcie z formami edukacji pozaformalnej do ogromnej liczby osób, które do tej pory z racji różnorodnych ograniczeń – np. geograficznych, finansowych – nie mogły z niej korzystać. Projekt ma zatem potencjał przyczynić się do włączenia w niezawodową, pozaformalną edukację dorosłych wielu osób, które do tej pory z nie mogły z niej korzystać.