EFEKTĪVA KOMUNIKĀCIJA

Efektīvu komunikāciju var definēt kā vēstījuma nodošanu tā saņēmējam visskaidrākajā un ātrākajā veidā. Efektīvas komunikācijas prasme ir nepieciešama kā ikdienā, tā biznesā un citās dzīvēs jomās. Skaidrs izteiksmes veids un savstarpējo attiecību veidošana ir panākumu un progresa atslēga.

Komunikācija ir līdzeklis, kas ļauj mums dalīties savās domās, izjūtās un idejās ar citiem. Cilvēki komunicēja savā starpā vēl pirms pastāvēja valoda, un pat mūsdienās lielākā daļa saziņas notiek, izmantojot tādus neverbālus līdzekļus kā ķermeņa valoda, zīmes, simboli un mīmika. Efektīvas komunikācijas jēdziens mūsdienās ieņem arvien būtiskāku lomu. Efektīvas komunikācijas būtība ir veicināt komunikācijas efektivitāti un likt sarunu biedram precīzi saprast nodotā vēstījuma būtību. Jāpiebilst, ka komunikācija un efektīva komunikācija nenozīmē vienu un to pašu.

Prasme komunicēt dažādos kontekstos un darīt to skaidri un uztverami ir nepieciešamība, kas nosaka indivīda personisko, sociālo un garīgo pozīciju, tādēļ ir svarīga efektīvas saziņas koncepcija. Efektīva saziņa ir veiksmīga, harmoniska un līdzsvarota, pārzinot un pielietojot ķermeņa valodu, verbālo komunikāciju, balss un elpošanas paņēmienus, empātiju, kā arī pārzinot sociālos kontekstus.

Lai spētu efektīvi komunicēt, nepieciešamas zināmas iemaņas:

• labi iepazīt sevi,

• spēja pareizi izpausties un atvērties;

• būt labam klausītājam, proti, efektīvi un ieinteresēti klausīties,

• spēja izrādīt empātiju,

• būt iecietīgam, bez aizspriedumiem,

• būt atvērtam kritikai,

• efektīvi izmantot neverbālās saziņas elementus un ķermeņa valodu,

• pareiza toņa regulēšana,

• uzmanības pievēršana uzrunas formām,

• savstarpēja acu kontakta uzturēšana,

• uzmanības pievēršana saviem un sarunu biedra žestiem un sejas izteiksmēm.

Šīs ir pamata prasmes, kas nepieciešamas, lai efektīvi sazinātos. Jo labāk tās pārzināsiet, jo veiksmīgāk spēsit efektīvi sazināties. 

Jau sākotnēji koncentrējot uzmanību uz cilvēku, ar kuru sazināsities, jūs varat iztēloties konkrēto komunikācijas situāciju savā prātā. Jums jāzina, kas padarīs komunikāciju interesantāku, noderīgāku un atbilstošāku.

• Kādas ir pašreizējās problēmas un vajadzības?

• Kā var risināt šīs problēmas un vajadzības?

• Kā es varu motivēt cilvēkus veltīt man savu vērtīgo laiku un uzmanību?

• Kāpēc kāds vēlas pievērst jūsu uzmanību?

• Kādēļ citiem būtu lietderīgi ieguldīties šajā sarunā?

• Kā tas citiem dos labumu un sniegs reālus rezultātus?

Vispirms ieteicams rast atbildes uz šiem jautājumiem, jo tie palīdzēs sagatavoties arī jūsu sarunas biedram efektīvai saziņai un ļauj izvairīties no virspusējām sarunām. Tehnoloģiju straujās attīstības dēļ, cilvēki ir kļuvuši nepacietīgi – ja pirmajos komunikācijas brīžos cilvēki nesadzird vai nepamana uzreiz to, kas viņus interesē, viņi ātri pāriet pie nākamās darbības vai maina sarunu biedru. Ar iepriekš minētajiem jautājumiem ir vienkāršāk izskatīt, kurš no šiem jautājumiem piesaistīs sarunu biedra uzmanību un kā viņu pārliecināt novērsties no līdz šim veiktās darbības un padarīt jūs par viņa tā brīža prioritāti. 

Galvenokārt komunikācijas procesā tiek pieļautas sekojošas kļūdas (uzmanieties, lai tās netiktu pieļautas efektīvas komunikācijas laikā): 

• “mācīšana” nevietā

• draudēšana

• brīdināšana

• novēršanās no temata

• apsaukāšana

• pārbaudīt (piemēram, otra “mēru”)

• padomu sniegšana nevietā

• kritizēšana

• tiesāšana

• vainošana

• apsmiešana

Šīs ir pamata kļūdas, kas kavē efektīvu komunikāciju. Atcerieties, ka “komunikācija” un “efektīva komunikācija” nav viens tas pats.

Ja vēlaties sasniegt plānoto efektu komunikācijas laikā, jums vajadzētu parūpēties par to, lai vārdi, ko lietojat, būtu saskaņā ar jūsu vajadzībām. Ja sarunas laikā skatīsies apkārt, nepievēršot uzmanību sarunu biedram, saruna nebūs efektīva. Savas vēlmes un vajadzības jāizsaka atklāti un skaidri, uzklausot sarunu biedra viedokli un izprotot viedokļu sakritības un atšķirības. Nebaidieties būt atvērts citām idejām un viedokļiem. Izmantojot ķermeņa valodu, jūtieties ērti, kā arī liekvārdība nav uzskatāma par galveno efektīvas saziņas formu.  Visas tālāk minētās iezīmes veicinās veiksmīgu komunikāciju, ja tās tiek izmantotas kā kopums. 

✓ fundamentāli: pozitīvu savstarpējo attiecību veidošana un skatīšanās uz lietu gaišo pusi ir galvenais efektīvas komunikācijas aspekts.

✓ Sejas izteiksme: Esiet dzīvespriecīgs. Smaidiet pēc iespējas vairāk.

✓ Acis: nenovērsies no sarunu biedra acu skatiena.

✓ žesti: Jums jānodrošina, lai žesti sniegtu tādus pašus vēstījumus kā jūsu vārdi. Izvairieties no roku sakrustošanas, roku atspiešanas pret zodu utml. Izmantojiet žestus mēreni.

✓ galvas kustības: parādiet, ka jūs klausāties un saprotat, laiku pa laikam pamājot ar galvu sarunas gaitā.

✓ poza: skaties uz cilvēku, kurš ar tevi runā. 

✓ kontakts: neaizmirsti dažkārt pielietot arī fizisku kontaktu sarunas laikā

✓ runa: Balss tonim ir liela nozīme. Nerunājiet pārāk daudz, centieties runāt tikpat daudz, cik jūsu sarunu biedrs. Lai labāk izprastu, kā efektīvi komunicēt, novērojiet cilvēkus, kas efektīvi sazinās – jo viņi zina, ko vēlas pateikt, viņiem ir spēja komunicēt pozitīvi, viņi zina, kur, kad un par ko runāt, un viņi uztver sarunu biedru vēstījumu. Efektīvs komunikators ir uzmanīgs, uztur abpusēju dialogu. Cilvēki ar labām komunikācijas prasmēm izsakās labāk un veiksmīgāk veido labas attiecības. Vienlaikus jāatceras, ka sarunas laikā sarunu biedram nedrīkst pagriezt muguru. 

Šajā rakstā tika apskatītas efektīvas klātienes komunikācijas metodes. Internets, kas mūsdienās kļuvis par neaizstājamu mūsu dzīves daļu, ir pievērsis uzmanību efektīvas komunikācijas nozīmei arī virtuālajā vidē. Nākamajā rakstā apskatīsim efektīvas komunikācijas nozīmi un noteikumus virtuālajā vidē.

Related Articles

Kiberdrošība

Internets noteikti ir viens no nozīmīgākajiem mūsdienu pasaules izgudrojumiem. To pierāda lietotāju skaits, kas mērāms miljardos, vai fakts, ka bez interneta neeksistētu daudzas dzīves jomas.…