Jak radzić sobie ze stresem podczas pandemii

Dodge i in. (2002) w badaniu wykazali, że każda epidemia lub pandemia w społeczeństwie ma poważny negatywny wpływ na to społeczeństwo, a także na życie jednostek. COVID-19 spowodował nagłe, przytłaczające i nieoczekiwane zmiany na całym świecie. Ogłoszono wiele stanów wyjątkowych, zmuszając ludność do pozostania w domu, a tym samym powodując wysoki poziom stresu i negatywnych emocji. Kilka badań potwierdza powyższe stwierdzenie (Roy i in., 2020; Torales i in., 2020), przytaczając stres, lęk, strach, gniew, bezsenność i zaprzeczenie jako najczęściej zgłaszane problemy ze zdrowiem psychicznym (przez różne grupy populacji) w okresie pandemii.

Badanie 113 285 uczestników z Indii, Chin, Hiszpanii, Włoch i Iranu wykazało, że częstość występowania depresji, lęku i stresu podczas pandemii wynosiła odpowiednio 20%, 35% i 53% i wydaje się rosnąć (Lakhan i in., 2020 ).

Podobne badanie wykazało, że częstość występowania zespołu stresu pourazowego w populacji ogólnej wzrosła z 23,88% do 24,84% podczas pandemii (Cooke i in., 2020).

Wu i in. (2020) zauważyli, że stres, szczególnie stres związany z niepewnością, prowadził do zaburzeń zdrowia psychicznego. Badanie to dodatkowo wykazało, że częstość występowania zaburzeń zdrowia psychicznego związanych z COVID-19 wynosiła 22,8%.

W 2021 r. Abbot zbadał stres wywołany pandemią COVID-19 i związane z tym konsekwencje. Ten badacz stwierdził, że w wyniku tej pandemii w populacji Stanów Zjednoczonych obserwuje się wzrost częstości występowania stresu, lęku i depresji z 11% do 42%. Ten wzrost stresu występuje również podczas wzrostu nowych pozytywnych przypadków COVID-19.

Esteves i in. (2021), wysoki poziom stresu, lęku i zaburzeń snu wiązali z okresem wycofania społecznego.

Istnieje kilka strategii, które można wykorzystać do zwalczania stresu podczas pandemii. Strona internetowa University of Melbourne wymienia niektóre, które można zastosować:

– wiedzieć, jak chronić siebie i innych przed COVID-19;

– rozpoznawać swoje uczucia;

– w miarę możliwości utrzymywać codzienne czynności i rutynę;

– utrzymywać osobiste powiązania;

– pamiętać, że dystans fizyczny nie oznacza odłączenia społecznego;

– okazywać troskę o przyjaciół, rodzinę lub o osoby w trudnej sytuacji;

– zachować perspektywę, tj. w przypadku braku informacji nie wyobrażać sobie najgorszego scenariusza;

– szukać tylko wiarygodnych informacji;

– wprowadzić limity oglądania wiadomości i mediów społecznościowych.

Według Bhattacharjee i Ghosha (2021), pandemia COVID-19 wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także poważnie wpływa na zdrowie psychiczne osób, niezależnie od tego, czy są zakażone, czy nie. Dlatego bardzo ważne jest, aby zarówno pracownicy służby zdrowia, jak i sami ludzie zwracali uwagę nie tylko na samopoczucie fizyczne, ale także na samopoczucie psychiczne.

Bibliografia

Abbott, A. (2021). COVID’s mental-health toll: how scientists are tracking a surge in depression. Nature, 590, 194–195. https://doi.org/10.1038/d41586-021-00175-z.

Bhattacharjee, A. & Ghosh, T. (2021). COVID-19 Pandemic and Stress: Coping with the New Normal. Journal of Prevention and Health Promotion, 3, 30-52. https://doi.org/10.1177/26320770211050058

Cooke, J. E., Eirich, R., Racine, N. & Madigan, S. (2020). Prevalence of posttraumatic and general psychological stress during COVID-19: A rapid review and meta-analysis. Psychiatry Research, 292, 113347. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113347.

Dodgen, D., LaDue, L. R. & Kaul, R. E. (2002). Coordinating a local response to a national tragedy: Community mental health in Washington, DC after the Pentagon attack. Military Medicine, 167(4), 87–89. Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12363154/.

Esteves, C. S., Oliveira, C. R. D. & Argimon, I. I. D. L. (2021). Social distancing: Prevalence of depressive, anxiety, and stress symptoms among Brazilian students during the COVID-19 pandemic. Frontiers in Public Health, 8, 589966. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.589966.

Lakhan, R., Agrawal, A. & Sharma, M. (2020). Prevalence of Depression, Anxiety, and Stress during COVID-19 Pandemic. Journal of Neurosciences in Rural Practice, 11(4), 519–525. https://doi.org/10.1055/s-0040-1716442.

Roy, D., Tripathy, S., Kar, S. K., Sharma, N., Verma, S. K. & Kaushal, V. (2020). Study of knowledge, attitude, anxiety & perceived mental healthcare need in Indian population during COVID-19 pandemic. Asian Journal of Psychiatry, 51, 102083. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102083.

The University of Melbourne. Coronavirus (COVID-19): managing stress and anxiety. Consultado em 14 abr. de 2022. Disponível em https://services.unimelb.edu.au/counsel/resources/wellbeing/coronavirus-covid-19-managing-stress-and-anxiety

Torales, J., O’Higgins, M., Castaldelli-Maia, J. M. & Ventriglio, A. (2020). The outbreak of COVID-19 coronavirus and its impact on global mental health. International Journal of Social Psychiatry, 66(4), 317–320. https://doi.org/10.1177/0020764020915212.

Wu, D., Yu, L., Yang, T., Cottrell, R., Peng, S., Guo, W. & Jiang, S. (2020). The impacts of uncertainty stress on mental disorders of Chinese college students: Evidence from a nationwide study. Frontiers in Psychology, 11, 243. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00243.

Podobne artykuły