EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

Skuteczną komunikację można zdefiniować jako przekazanie wiadomości drugiej stronie w jak najjaśniejszy sposób i tak szybko, jak to możliwe. Umiejętność skutecznej komunikacji to umiejętność, której potrzebujesz w codziennym życiu, w życiu biznesowym, we wszystkich dziedzinach życia. Podczas gdy wyrażasz siebie dokładniej i nawiązujesz lepsze relacje w swoim środowisku społecznym dzięki skutecznej komunikacji, torujesz sobie drogę do bardziej udanego postępu w swoim życiu.

Komunikacja to narzędzie, które pozwala nam dzielić się naszymi przemyśleniami, uczuciami i pomysłami z innymi. Ludzie komunikowali się jeszcze przed rozwojem języka, a nawet dzisiaj znaczna część komunikacji odbywa się za pomocą środków niewerbalnych, takich jak język ciała, znaki i symbole oraz wyraz twarzy. Istnieje jeszcze jedno pojęcie zwane efektywną komunikacją, które w dzisiejszych czasach zyskuje na znaczeniu. Istotą skutecznej komunikacji jest zwiększenie skuteczności komunikacji i sprawienie, by ludzie zrozumieli, o co chodzi. Tutaj możemy powiedzieć, że komunikacja i skuteczna komunikacja to nie to samo.

Nawiązywanie komunikacji z innymi jednostkami, utrzymywanie tej komunikacji w równowadze, pozwolenie, aby była ona zrozumiała i odczuwalna jest koniecznością, która determinuje indywidualną, duchową i społeczną pozycję człowieka. Tutaj ważna staje się koncepcja skutecznej komunikacji. Skuteczna komunikacja staje się skuteczna, harmonijna i zrównoważona dzięki znajomości i zastosowaniu takich elementów jak mowa ciała, język słów, używanie głosu i oddechu, sposoby zaprezentowania się, przekazywanie emocji i metody empatii.

Aby móc skutecznie komunikować się, potrzebujesz pewnych umiejętności:

• Umiejętność dobrego poznania samego siebie,

• Umiejętność otwierania się i prawidłowego wyrażania siebie;

• Bycie dobrym słuchaczem, czyli słuchanie skuteczne i z zainteresowaniem,

• Zdolność do empatii,

• Bycie tolerancyjnym i bez uprzedzeń wobec ludzi,

• Otwartość na krytykę,

• Skuteczne używanie elementów komunikacji niewerbalnej i mowy ciała,

• Prawidłowa regulacja tonu,

• Umiejętność  wzajemnego nawiązywania  kontaktu wzrokowego,

• Zwracanie uwagi na gesty i mimikę twarzy.

Są to umiejętności, które musisz posiadać, aby skutecznie komunikować się. Im lepiej znasz i opanujesz te umiejętności, tym większy sukces osiągniesz w skutecznej komunikacji. Wiedza o „skutecznych umiejętnościach komunikacyjnych” będzie twoim drogowskazem, aby pójść o krok do przodu w życiu i wzmocnić komunikację. Skupienie uwagi na osobie, z którą się komunikujesz sprawi, że komunikacja będzie bardziej interesująca, użyteczna i trafna. Podczas komunikacji zadaj sobie pytania odnoszące się do twojego rozmówcy oraz do ciebie:

• Jakie są obecne problemy i potrzeby?

• Jak mogę zająć się tymi problemami i potrzebami?

• Jak mogę zmotywować ludzi do poświęcenia mi swojego cennego czasu i uwagi?

• Dlaczego ludzie chcieliby zwrócić na mnie uwagę?

• Jaką przyniesie im to korzyść?

Na dobry początek musisz najpierw znaleźć odpowiedzi na te pytania. Odpowiadanie na te pytania to jeden z najlepszych sposobów, dzięki którym możesz przygotować każdego, kto się z Tobą kontaktuje, do skutecznej komunikacji. Są to metody, które pozwalają uniknąć powierzchownych rozmów i nawiązać prawdziwy kontakt z ludźmi.

Ludzie na skutek rozwoju cywilizacji i technologii stali się niecierpliwi. Jeśli nie widzą lub nie słyszą czegoś, co ich interesuje w pierwszej chwili lub na pierwszej stronie, szybko przechodzą do następnej rzeczy lub osoby. Dzięki powyższym pytaniom możesz łatwiej zorientować się, które dziedziny wspólnej komunikacji będą dla nich atrakcyjne.

Do podstawowych błędów popełnianych w komunikacji należą:

• dawanie wskazówek

• groźby

• ostrzeżenia

• odchodzenie od tematu rozmowy

• udzielanie rad, bez poproszenia o nie

• krytykowanie

• osądzanie

• obwinianie

• ośmieszanie

To podstawowe błędy, które uniemożliwiają skuteczną komunikację. Unikaj ich, ponieważ „komunikacja” i „skuteczna komunikacja” to nie to samo.

Powinieneś zadbać o to, aby podczas komunikacji kierować swoją uwagę na osobę z którą rozmawiasz. Jasno i otwarcie werbalizuj swoje myśli i swoje uczucia. Staraj się pozyskać opinię drugiej osoby i sprawdź, czy się macie podobne mniemanie. Nie bój się jednak być otwartym na inne pomysły, poglądy czy podejście do życia. Czuj się swobodnie, używając mowy ciała. Wszystko to stosowane razem przyczyni się do skutecznej komunikacji. 

Mowa ciała i mimika twarzy mają również ogromne znaczenie w komunikacji:

Twarz: Bądź żywy. Uśmiechaj się jak najwięcej.

Oko: Spójrz na twarze ludzi. Utrzymuj z nimi kontakt, kiedy mówią.

Gesty: Powinieneś upewnić się, że twoje gesty (użycie ręki, ramienia itp.) przekazują te same komunikaty, co słowa. Unikaj ściskania rąk, krzyżowania ramion i trzymania dłoni na jednej linii z brodą. Używaj gestów z umiarem.

Ruchy głową: Pokaż, że słuchasz i rozumiesz, poruszając od czasu do czasu głową w górę i w dół, gdy druga osoba mówi.

Postawa: Spójrz na ludzi, którzy do ciebie mówią. Staraj się przyjrzeć jak największej liczbie osób, aczkolwiek od czasu do czasu.

Kontakt: W niektórych sytuacjach, kiedy dobrze znasz swojego rozmówcę i możesz zastosować kontakt fizyczny, w postaci uścisku dłoni, poklepania po ramieniu etc. 

Mowa: Ton głosu jest bardzo ważny. Nie mów za szybko. 

Aby nauczyć się dobrze komunikować, warto też obserwować ludzi, którzy robią to skutecznie. Wiedza, o tym co chce się powiedzieć, umiejętność pozytywnego komunikowania się, wiedza gdzie, kiedy i o czym rozmawiać oraz umiejętność słuchania drugiej strony to podstawy w skutecznej komunikacji. Pamiętajmy, że dzięki dobrej umiejętności komunikacji ludzie mogą lepiej wyrażać siebie i nawiązywać dobre relacje.

Podobne artykuły